1
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
Διεύθυνση: Καβούρι

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Νίκος
Διεύθυνση: Δεκελείας

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τσελέπης Πάνος Νικολής
Διεύθυνση: Αθήνα

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης

Κτίριο