1
Αρχιτέκτονες: Ζάννας Ανδρέας, Πλέσσας Γιώργος
Διεύθυνση: Κηφισιά, Πεσμαζόγλου 4 (Κηφισιά)

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Μανέτας Γεώργιος, Μανέτα Ελένη
Διεύθυνση: Κηφισιά, Χαριλάου Τρικούπη

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκης Γεώργιος, Μονεμβασίτου-Αντωνακάκη Αλεξάνδρα
Διεύθυνση: Κηφισιά., Πρόποδες Πάρνηθος, Κάτω Κηφισιά

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Φλετορίδης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονες: Μαραβέλιας Θ., Μαραβέλια Ρ.
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Μπαμπάλου-Νουκάκη Μ., Νουκάκης Αντώνης
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισσιά, Γούναρη και Λέσβου 15

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Τζάκου Αναστασία
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Κουτσούρης Ρένος
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Κηφισιά, Πεσματζόγλου 12

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος

Κτίριο