1
Αρχιτέκτονες: Λυκούδης Νίκος, Παπασπηλιόπουλος Ν.
Διεύθυνση: Αλιμος

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Αλτσιτζόγλου Αγγελος, Κούκης Γιάννης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Ποτηρόπουλος Δημήτρης, Ποτηροπούλου Λιάνα
Διεύθυνση: Φιλοθέη

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Φωτιάδης Μιχάλης

Κτίριο