1
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Φιλοθέη

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη, Ευριπίδου 11

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τζάκου Αναστασία
Διεύθυνση: Kηφισιά, Μαυρομιχάλη και Αθανασίου Διάκου

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη, Νιόβης 22 Διεύθυνση: Φιλοθέη

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Πικιώνης Δημήτρης
Διεύθυνση: Αθήνα, Φιλοθέη

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Ζουμπουλίδης Νικόλαος
Διεύθυνση: Φιλοθέη, Μαραθωνοδρόμου 1

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονες: Ποτηρόπουλος Δημήτρης, Ποτηροπούλου Λιάνα
Διεύθυνση: Φιλοθέη

Κτίριο