1

Διπλωματική Εργασία
3

Διεθνείς οργανισμοί
4
από Δημητριάδου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
από Σταυρόπουλος Γ., Καραντζάς Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Πολυχρονιάδης Α.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
8
από Μανούσου Κυριακή
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διδακτορική Διατριβή
9
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από Προβόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Ημερίδα
14
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διεθνείς οργανισμοί
15
από Σουφαράπη Π., Αλμπανίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
17
από Αναστασίου Γ., Μητσιούλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία
18
από Παπαδημητρίου Ι., Σφιρής Γ., Στανίτσας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
19
από Πάττας Κ., Κυριάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
20
από Αγγελίδης Ορέστης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο