1
από Τραχανάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Levi A.F.J.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Τα περιεχόμενα του βιβλίου

Βιβλίο
3
από Baggott Jim
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
από Ταμβάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
από Schwabl Franz
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
6
από Οικονόμου Ε. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
7
από Ploog K.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Συνέδριο
9
από Cassidy D.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
10
από Τραχανάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
11
από Hultmark G.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
12
από Τσόλκας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
15
από Οικονόμου Ε. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
16
από Τραχανάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
17
από Βουδούρης Γεώργιος, Μπαλτάς Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
18
από ΜΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩ., ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
19
από Mehra Jagdish, Rechenberg Helmut
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
20
από Τραχανάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο