8
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Λιανός Θεόδωρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Αγγελίδης Αστέριος, Βαρουτσής Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
15
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
17
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Παπαδημητρίου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1946
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού