5
Αρχιτέκτονες: Ζάννας Ανδρέας, Πλέσσας Γιώργος
Διεύθυνση: Κηφισιά, Πεσμαζόγλου 4 (Κηφισιά)

Κτίριο
6
από Παπανδρέου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Αρχιτέκτονες: Μανέτας Γεώργιος, Μανέτα Ελένη
Διεύθυνση: Κηφισιά, Χαριλάου Τρικούπη

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκης Γεώργιος, Μονεμβασίτου-Αντωνακάκη Αλεξάνδρα
Διεύθυνση: Κηφισιά., Πρόποδες Πάρνηθος, Κάτω Κηφισιά

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Αγιοστρατίτης Στέλιος
Διεύθυνση: Κηφισιά, Κηφισίας, Ρέας, Νίκης, Αθηνάς

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Φλετορίδης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονες: Μαραβέλιας Θ., Μαραβέλια Ρ.
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονες: Μπαμπάλου-Νουκάκη Μ., Νουκάκης Αντώνης
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Μουζάκης Ι.
Διεύθυνση: Κηφισιά, Κοραή 7

Κτίριο
15
από Φωτιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Άρθρο περιοδικού
17
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισσιά, Γούναρη και Λέσβου 15

Κτίριο
18
από Σακελλάριου - Καμπάνη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Άρθρο περιοδικού
19
Αρχιτέκτονας: Τζάκου Αναστασία
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
20
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο