9
από Wittig S.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Σταμπόλας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Δημουλιάς Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Σταμπόλας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Δημουλιάς Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Μπεκιάρογλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας