3
από Βαζαρλής Η., Διαβάτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Αργυρόπουλος Σ. Α., Sismanis P.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Αργυρόπουλος Σ. Α., Guthrie R.I., Ananthanarayanan K.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Brun Edmond
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Καραγιαννίδης Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1908
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Καραγιαννίδης Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1908
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Κοφινάς Αγγ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1908
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Κοφινάς Αγγ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1908
Λήψη πλήρους κειμένου

Άρθρο περιοδικού