1
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
2
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

3
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
9
από Koch - Nielsen Holger
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
10
από Oberthur S., Ott H.E.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
11
από Dobrovolski S.G.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
12
από Harvey D.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
19
από Graedel T., Crutzen P.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Συμπόσιο