1
από Μαρή Καλλιόπη
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
3
από Κουρουκλίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
4
από Κουρουκλίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Μελέτη
6
από Κατούφα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
7
από Δεμίρη Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
8
από Ευμοιρίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
9
από Κάτσος Γεώργιος Χ., Ιωάννου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Μελέτη
10
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Συμπόσιο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο