4
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
9
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Ημερίδα
10
από Λαμπρόπουλος Σέργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

17
από Πιταριδάκης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Εισήγηση ημερίδας