3
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
9
από Μιχαήλ Ιωάν.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Gutenschwager Gerald
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού