4
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
5
από Ιωακειμίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10
από Ζαχαριάδου-Τσόκου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Διδακτορική Διατριβή
12
από Δημητράς Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο