1
από Μπιμπίρης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Φυλλάδιο
2
από Οικονόμου Ε. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
3
από Hawkins S.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
4
από Close F.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
5
από Ξανθόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
6
από Μπεκιάρογλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
7
από Μπάνος Κοσμάς Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Γιαννούσης Α. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Σβολόπουλος Σωτήριος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
12
από Σιώκος Θεόδωρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Σιώκος Θεόδωρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Καραγιαννίδης Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1911
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού