1
από Μπιμπίρης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Φυλλάδιο
2
από Οικονόμου Ε. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
3
από Silk J.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
4
από Hawkins S.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
5
από Close F.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
6
από Ξανθόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
7
από Μπεκιάρογλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
8
από Μπάνος Κοσμάς Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Γιαννούσης Α. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Σβολόπουλος Σωτήριος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
12
από Σιώκος Θεόδωρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Σιώκος Θεόδωρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Καραγιαννίδης Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1911
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού