1
από Γενίτσαρη Σταυρούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
2

Διπλωματική Εργασία
3
από Αρώνη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κωτσιονόπουλος Νίκος, Μαράντος Σωτήρης
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
8
από Σύγκελλου Λ., Λαδάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Νικολάκης Β., Τσαπατσής Μ., Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Ζωιτσάκη Α., Φουντουκάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
14
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
17
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
19
από Hayden D.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο