1
Αρχιτέκτονας: Πλουμιστός Ανδρέας
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Αμαλίας 20

Κτίριο
2
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Σοφοκλέους

Κτίριο