1
από Ψούνης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
6
από Κάλφα Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
7
από Στασινός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
10
από Στασινός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
11
από Αρβανίτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διημερίδα
13
από Ψούνης Γ., Κάργα Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
15
από Blachut T.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
16
από Τζιβανάκη Καλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
17
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
18
από Σαλαμαστράκης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση
19
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Ημερίδα
20
από Στασινός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο