1
από Μαυραγάνης Αλέξης
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διημερίδα
6
από Αρβανίτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
από Παπαστερίου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
10
από ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή
12
από Αντωνιάδης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
13
από Γκόρη Α., ΚΥΠΡΑΙΟΣ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
14
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
15
από Κωστούλας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
17

Διπλωματική Εργασία
18
από Καλλιατάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
19

Βιβλίο