4
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
9
από Φραντζεσκάκης Ι.Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

18
από Παυλή - Μωρέττη Ανθή
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο