Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Κόπωση:Αντοχή υλικών Ρηγμάτωση:Αντοχή υλικών 32 Ελαστοπλαστική θραύση:Αντοχή υλικών 25 Μηχανικές παραμορφώσεις:Αντοχή υλικών 10 Θραύση:Αντοχή υλικών 9 Μέθοδος οριακών στοιχείων:Τεχνική 5 Σύνθετα υλικά:Τεχνικά υλικά 5 περισσότερα ...
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Συνέδριο
3
από Χάμος Απόστολος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διδακτορική Διατριβή
4
από Πασιπουλαρίδης Ευάγγελος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διδακτορική Διατριβή
5
από Παπαδόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
7
από Βλάχος Δημήτριος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διδακτορική Διατριβή
8
από Anderson T.L.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
9
από Γδούτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
10
από Μαρκόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διδακτορική Διατριβή
13
από Τσερπές Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διδακτορική Διατριβή
14
από Μουντρίχας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διδακτορική Διατριβή
15
από Κοντούλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διδακτορική Διατριβή
16
από Βασιλόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διδακτορική Διατριβή
17
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διεθνείς οργανισμοί
18
από Saleh Abd. Latif
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
19
από Bonshor R.B., Bonshor L.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο