2
3
από Γκόλαντα Νέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Βιβλίο
6
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
12
από Μπάτσιλα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Βουβούση Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Λέτσιου Ελίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το κείμενο της εργασίας

Διπλωματική Εργασία
20
από Χριστοδούλου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας