1
από Βλάχος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
2
από Ασημακόπουλος Δ., Αραμπατζής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Συνέδριο