3
από Illescas Juan F., Mosquera Maria J.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
8
από Θεοχαρίδου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Αθανασίου Φανή
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Θεολογίδου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Θεοχαρίδου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση σεμιναρίου
13
Αρχιτέκτονας: Μπρούμης Σπύρος
Διεύθυνση: Εκάλη, Αγράμπελης

Κτίριο