1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
4
από Λιαγκουρίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
5
από Δημητρίου Δημήτριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
8
από Ρούσκας Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
12
από Φατούρος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
13

Έκθεση-Μελέτη
15
από Παπαδόπουλος Φ., Κιτσάρας Λ.Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
16
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Μελέτη
17
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Μελέτη
18
από Διαμαντής Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή
19
Στοιχεία έκδοσης: 1933

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο