8
από Διαμαντής Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή
11
από Φουρτούνης Γ., Χατζηαγοράκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Διπλωματική Εργασία
12
από Καψιμάνης Κ., Λαγός Β., Λάππας Ο.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Διπλωματική Εργασία
13
από Μάρκου Χ., Μαυρομάτης Χ., Ταιγανίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Διπλωματική Εργασία