2

Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
από Λέφας Κωνσταντίνος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
9
από Μαλαγαρδής Ευθύμιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1951
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Casciani Clement
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού