1

Εισήγηση συνεδρίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
3
από Owen Dav. R.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
4
από Αντωνακάτου Ντιάνα
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Αντωνακάτου Ντιάνα
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού