1
Στοιχεία έκδοσης: 1941
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός