1

Κτίριο
3
από Καλυβίτης Λάζαρος, Λεονάρδος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
Αρχιτέκτονες: Ducoux H., Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Λυκαβηττος, Λυκαβηττού 10 και Σόλωνος 35

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Διαμαντόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Οίτης 2 και Σταθά

Κτίριο