11
από Ζιώγας Μπάμπης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

12
από Παντοκράτορας Αστέριος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

16
από Λειβαδάρος Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Το πλήρες κείμενο

17
από Βουγιούκαλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διάλεξη
18
από Βουγιούκαλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο

Διάλεξη
19
από Κόκκινος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο