2
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Παυλίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Άρθρο περιοδικού
6
από Ρήγας Κώστας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1928
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Αγγελόπουλος Ηλίας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1903

Άρθρο περιοδικού