81
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
82
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
83
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Αμαλίας 10

Κτίριο
84
Στοιχεία έκδοσης: 1928
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
85
από Αγγελόπουλος Ηλίας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1903

Άρθρο περιοδικού
86
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου

Κτίριο
87
Αρχιτέκτονας: Χερουβείμ Παντελής
Διεύθυνση: Χολαργός, Ο.Τ.: Περικλέους, Ευριππίδου, Βεντούρη, Σύρου

Κτίριο
88
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη

Κτίριο
89
Αρχιτέκτονες: Μαστρογιάννης Ιωάννης, Κουφοπάνου Βασιλική
Διεύθυνση: Μελίσσια

Κτίριο