1
από Μαράτου Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
2
από Αποστολίδης Σεραφείμ
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Ημερίδα
5
από Mattei Marina, Lazzarini Lorenzo, Pensabene Patrizio, Turi Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Αγγελίδου Ζ., Βαρελίδου Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
8
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
9
από Conti, Mannoni, Montani
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
11

Φυλλάδιο