1
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
2
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
3
από Βακαλόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

6
από Πατραλέξης Αθανάσιος Ξ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο

Σεμινάριο