2
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
3
από Παπακυριάκος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
4
από Tsinker Gregory
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
5
από Cacciaquerra Giorgio, Moro Elena
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Foster Norman
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
8
από Δρέττας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
9
από Μέμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
10
από Alasali M., Brearley G.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συνέδριο
11
από Naranjo Ral.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
12
από Ζουριδάκη Ει
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
13
από Adie D.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
14
από Head D.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
15
από Head D.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
16
από Asseo M.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο