2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

4
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

6
από Edwards B., TURRENT D.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
από Μανιός Τ., Millner P., Stentiford E.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Βοβός Νικόλαος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Williams Paul T.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
11
από Βοβός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
14
από Cherry G.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
18
από Summerson John
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
19
από Newman P.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού