2
από Ασσαέλ Μ.Ι., Γιαλού Κ., Labudova G., Vozar L.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Middleman S.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
4
από Coulson John Metcalfe, Richardson John Francis, Backhurst J. R.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
5
από Coulson John Metcalfe, Richardson John Francis, Backhurst J. R.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
6
από Μαρκόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
9
από Guthrie R.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
11
από Χατζηδάκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
14
από Στεφανόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
17
από Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
18
από Πάττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
19
από Gregorig R.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
20
από Παπαοικονόμου Ε.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο