2
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

8
από Μαρκόπουλος Γ., Κωνσταντινίδης Κ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Ημερίδα
14
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Το πλήρες κείμενο

15
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συμπόσιο
16
από Χαϊδεμενόπουλος Γ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
20
από Kolev Velicov
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου