2
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Ημερίδα
11
από Μαρκόπουλος Γ., Κωνσταντινίδης Κ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Το πλήρες κείμενο

16
από Χαϊδεμενόπουλος Γ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συμπόσιο