1
από Jodidio Philip
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Cariou J.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
3
από Welsh John
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
4
από Jodidio Philip
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
5
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
6
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9
από Κωνσταντινίδης Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
11
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
12
από SANMARTIN A.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
13

Βιβλίο
14
από Portoghesi Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
15
από Portoghesi Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
16
από Graves M.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
17
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
18
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
19
από Φατούρος Δημήτρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
20
από Cerver F.A.

Βιβλίο