Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Μεταφορά μάζας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 6 Χημική μηχανική 3 Αποθήκευση θερμότητας:Θερμομηχανική 1 Διάχυση:Στερεά κατάστση:Φυσική 1 Διάχυση:Φυσική 1 Ζύμωση:Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική 1 περισσότερα ...
2
από Benitez Jaime
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Περιεχόμενα

Βιβλίο
3
από Asano Koichi
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Middleman S.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
6
από Coulson John Metcalfe, Richardson John Francis, Backhurst J. R.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
7
από Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
8
από Coulson John Metcalfe, Richardson John Francis, Backhurst J. R.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
9
από Μαρκόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
10
από Βάγιου Μ., Σεραφίδου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
11
από Κουμούτσος Νικόλαος Γ., Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
12
από Kafarov V.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
13
από Βαλκανάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
14
από Jost W., Hauffe K.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
15
από Treybal Robert E.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
16
από Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
17
από Coulson John Metcalfe, Richardson John Francis
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο