1
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Πρότυπα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Πρότυπα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Πρότυπα
7
από Μπαλτάς Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
10
από Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
15
από Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
16

Βιβλίο
17
από Σταχτέας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
18
από Φαντίδης Θεοδόσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
20
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο