1
από Figliola Richard S., Beasley Donald E.
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
2
από Αργύρη Μ., Κολοβός Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
3
από Potter R.W.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
από Τζανάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Διπλωματική Εργασία