1
3
από Βέντζας Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
4
από Βλάχος Νικόλαος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
6
από Βέντζας Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
7
από Γκινάλας Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου