1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2003

6
7
από Γιαννοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

9
από Γιαννοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

10
από Γιαννοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

12
από Γιαννοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

19