1
από Ζαραφωνίτης Πάνος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

11
από Παπακωνσταντίνου Σ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
Στοιχεία έκδοσης: 1954
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Ματζουράνης Ιωάννης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο
Η γερμανική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
16
από Δουζίνας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Τσιμπούκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
Στοιχεία έκδοσης: 1928
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Μανωλάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού