2
από Γεωργιάδου Θεανώ
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
4
5
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1955
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1954
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1952
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1937
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού