1
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

2
από Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπλεμένος Γεώργιος-Γρηγόριος
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
5
από Τζαμπάζη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
6
9
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Συνέδριο
12
από Μαγκαφάς Λ., Καραφυλλίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
13
από Αβαριτσιώτης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
14
από Τζιτζιφάκης Ν., Τσερόλας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
15
από Millman Jacob, Grabel A.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συμπόσιο
17
από Γάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία